Cím: 7100 Szekszárd, Béla tér 9. · Tel.: 06 (74) 414-735 · Adószám: 18856356-1-17 · Számlaszám: 71800037-11155616

TOP-6.9.1-16-SE1-2017-00001

A kedvezményezett neve: Szent Erzsébet Caritas Alapítvány

A projekt címe: "Élhetőbb városrész kialakítása közösségi összefogással Szekszárdon"

A szerződött támogatás összege: 120.857.983 millió Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 100 %

A projekt tartalmának bemutatása:

A Szent Erzsébet Caritas Alapítvány jelen pályázat projektgazdájaként a TOP-6.7.1-16 "Megyei Jogú Városok Leromlott Városi Területeinek Rehabilitációja" elnevezésű felhívással összhangban olyan helyi szintű komplex programokat kíván megvalósítani, amelyek érdemben tudják javítani a kijelölt akcióterületen élő célcsoportok helyzetét, célzott, személyre szabott megoldásokkal.

A projekt keretében meghatározott szakmai tevékenységek az alábbiak:

A tervezett program egyes tevékenységei Pályázat teljes ideje alatt az alábbi tevékenységeket valósítjuk meg rendszeresen havi lebontásban. Csoportfoglalkozások, workshopok illetve rendezvények keretein belül:

  • az akcióterület lakosságának társadalmi integrációját segítő programok; közösségfejlesztést célzó programok; az érintett lakosság bevonását, a beilleszkedést segítő programok, akciók; mediációs és antidiszkriminációs programok lebonyolítása;
  • a gyerekek iskolai felzárkózását segítő kiegészítő oktatási és készségfejlesztési programok szervezése;
  • egészségügyi programok (beleértve a prevenciós, mentálhigiénés programokat) szervezése;
  • bűnmegelőzés és közbiztonság erősítésével kapcsolatos képzési, szemléletformáló programok megvalósítása;
  • szupervízió szociális munkások számára.

A program során 36 hónap alatt 200 olyan szemléletformáló, közösségépítő, egészségmegőrző program kerül megvalósításra, amelyek az akcióterületen élők életminőségét nagyban javítja és a szakmai programok által megszerzett tudás a későbbiekben hasznosítható lesz számukra. A pályázat legfőbb célja és értéke az lehet, ha a pályázati tevékenységekbe bevont célcsoportoknál olyan elmozdulást sikerül elérni, ami részben segíti a szegregációjuk mérséklését, továbbá a célcsoport szociális hálója mérsékelhető.

A projekt fizikai befejezése: 2023. december 15.

A projekt azonosító száma: TOP-6.9.1-16-SE1-2017-00001


Magunkról

1995. májusában Farkas Béla plébános kezdeményezésére, Kántor Jánosné Irénke aktív szervezésével alakult meg a belvárosi plébánia karitász csoportja. Néhány önkéntes munkatárssal kezdte el elsősorban a szegények, családi háttér nélkül élő idősek, hajléktalanok gondozását, amely élelmiszer csomag kihordásából, segítő beszélgetésekből, családlátogatásokból állt. Gyűjtéseket nem végezhettünk, mivel raktárunk ekkor még nem volt.

Az érdemi munka csak 1997-ben kezdődhetett, amikor az egyházközség a tuladonát képező Munkácsy utcai ingatlant 30 évre a karitásznak adta használatra. Ezzel megoldódtak a raktározási, ügyfél fogadási gondok. Ügyeleti szolgálatot vezettünk be, amely azóta is működik. Jelenleg heti két alkalommal fordulhatnak hozzánk problémáikkal a segítségre szorulók (bővebben ld. tevékenységeink menüpontban) 1997-ben alapítványt hoztunk létre. 1998-ban kiemelten közhasznú szervezet lettünk. Időközben a csoport létszáma is gyarapodott. Segítő tevékenységünket ki tudtuk terjeszteni: nagycsaládosok, katolikus óvoda, iskola, cserkészek, fogyatékkal élők támogatására is.

1999-ben helyet kapott az épületben a Rév szenvedélybetegeket segítő szolgálat is. Biztosítva Tolna megye és Szekszárd város egyre nagyobb számú, ellátatlan szenvedélybetegeinek gondozását. (bővebben ld. Rév web oldalán). A karitász keretén belül önkormányzati finanszírozással működő szenvedélybeteg segítő szolgálat Szekszárdra helyezését a Pécsegyházmegyei Karitász akkori igazgatója Dr.Szalay János atya álmodta meg. Jelentős anyagi támogatás mellett gondos, atyai odafigyeléssel, jó tanácsaival segített bennünket.


Az ALAPÍTVÁNYRÓL

Cím: 7100 Szekszárd Béla király tér 9.
Levelezési cím: 7100 Szekszárd Munkácsy M. u. 7/a
Telefon: 74/ 414-735
Adószám: 18856356-1-17
Számlaszám: 71800037-11155616

Kuratórium

Elnök: Kálóczi Andrea
Kuratóriumi tagok: Szegőné Nyakas Eszter
Petkó Tamás plébános