Cím: 7100 Szekszárd, Béla tér 9. · Tel.: 06 (74) 414-735 · Adószám: 18856356-1-17 · Számlaszám: 71800037-11155616

Rendezvények

Jótékonysági műsoros est - 2007

Karitász csoportunk a Szent Erzsébet Év alkalmából jótékonysági műsoros estet rendezett a Művészetek Házában 2007. október 29-én. A műsoros est lélekemelő és léleképítő perceket adott a jelenlévőknek.
Meghallgattuk Szent Erzsébet életét Kálóczi Andrea tolmácsolásában.
Az est megható szellemiségéhez illeszkedtek a műsorszámok. Szent Erzsébetről szóló versekkel ismerkedtünk meg Kálóczi Andrea művészi előadásában.
Csodálatos kórusművek hangzottak el a Liszt Ferenc Pedagógus Kórus műsorában. Vezényelt Simon Péter.
Gyönyörködhettünk Müller Beáta énekművész csillogó hangjában. Lozsányi Tamás orgonaművész káprázatos orgonajátékával bűvölte el a közönséget. Az est meglepetés-vendége Husek Rezső zongoraművész volt, akinek átélt, elmélyült játéka méltó befejezése volt a műsornak.
Ezen az estén Szent Erzsébet rózsái hullottak szívünkre, lelkünkre.
Köszönjük a jótékonysági est szereplőinek közreműködését. Köszönjük a műsoros esten résztvevők megjelenését továbbá a támogató jegyek vásárlását.
Az est bevételét szegény sorsú, idős emberek segítésére fordítjuk.

Istenünk, te megadtad
Szent Erzsébetnek,
hogy a szegényekben Krisztust
lássa és tisztelje, add meg
nekünk is az Ő közbenjárására,
hogy az ínségeseket
és a bajbajutottakat lankadatlan
szeretettel szolgáljuk.
A mi Urunk,
Jézus Krisztus által. Amen