Cím: 7100 Szekszárd, Béla tér 9. · Tel.: 06 (74) 414-735 · Adószám: 18856356-1-17 · Számlaszám: 71800037-11155616

Rendezvények

Nagyböjt kezdetén a Fájdalmas Szűzanyával

A Szent Erzsébet Karitász Csoport hagyományosan a nagyböjt elején imaórát tart, melyre meghívja a templomi közösséget is. Idén Hamvazószerda utáni pénteken délután a Közösségi-ház kápolnájában gyűltünk össze. Örömünkre szolgált, hogy néhányan elfogadták meghívásunkat más közösségekből is.

László Péter diakónusunktól hallhattunk tanítást a 72 tanítvány elküldéséről:

"A tanítványok nagy örömmel tértek vissza missziós útjukról".

"Jézustól - Jézusig" egy nagyon szép időszak vette kezdetét idén is: sírás, öröm, megtisztulás.

Jézus tanítványokat küld. Ezek a tanítványok mi vagyunk, Jézus bennünket is küld. Mi építjük Isten országát. Nem a mi - az én -, hanem az Ő országát!

Különböző adományokat, karizmákat kaptunk a Szentlélektől, melyeket nem pazarolhatunk el, azért kaptuk, hogy mások javára fordítsuk!

A karitász önkéntesek is szolgálatot teljesítenek. Küldetésük, hogy ellássák a rászorulókat, meglátogassák a betegeket, időseket, elbeszélgessenek a nehéz sorsú, meghallgatásra vágyó emberekkel. Bátorság kell ehhez a munkához, ezt csak Krisztussal lehet végezni.

Jézus küld és visszavár. Az az örömmel érkezés, hogy megpihenhetek, elmondhatom Jézusnak örömöm, bánatom.

A tanítás után folytattuk nagyböjti készületünket a fájdalmas Szűzanyával, a Hétfájdalmas rózsafűzért imádkozva. A fájdalmas titkokhoz különleges elmélkedéseket olvastunk, melyek eddig ismeretlen szempontokból világítottak rá a Szűzanya szenvedéseire, melyeket át kellett élnie életében, de különösen Szent Fia kínszenvedése idején. Az elmélkedések a Szent Szűz 1981-ben kezdődött ruandai, Kibehóban történt jelenései idejéből valók. Az egyik diáklánynak, aki a ruandai népirtás áldozata lett, tanította a Szűzanya. Marie-Claire, látnok haláláig terjesztette, tanította a Hétfájdalmas rózsafűzért, mely a korábbi századok óta feledésbe merült.

A különleges elmélkedések nagyon megfogják a lelket, gondolatainkat nem hagyják elkalandozni, szinte láthatóvá válnak az események: a vén Simeon jövendölése arról, hogy tőr fogja átjárni Mária lelkét; menekülnie kell a Kisdeddel Egyiptomba, az ismeretlenségbe; Jézust három napig kereste aggódva; látta Szent Fiát meggyötörten a keresztet vinni a Golgotára; ott volt a megfeszíttetésnél, ahol átérezte a kalapácsütéseket; ölében tartotta Fia élettelen, összezúzott testét; végül a sír eltakarta szeme elől egyetlen Gyermekét.

Imádkozva mi is átélhettük a Szűzanya fájdalmát. A Nagyböjt kezdetén megerősíthettük küldetésünket a szenvedőkhöz.

Imaóránk után a templomban XVI. Benedek pápa 2005-ben, még bíborosként a Colosseumnál a nagypénteki keresztút egyes állomásaihoz fűzött elmélkedéseivel kísértük Urunkat a Golgotára.

Nagyböjti készületünk után áldott Húsvétot, boldog feltámadást kívánunk!
Karitász önkéntesei