Cím: 7100 Szekszárd, Béla tér 9. · Tel.: 06 (74) 414-735 · Adószám: 18856356-1-17 · Számlaszám: 71800037-11155616

Rendezvények

Jótékonysági műsoros est - 2009

Az Úrnak adtak kölcsön

Karitász- azaz a szeretet, pontosabban a segítő, tevékeny szeretet jegyében szervezte az elmúlt héten a Szekszárd Belvárosi Plébánia Szent Erzsébet Karitász csoportja jótékony célú műsoros estjét. A Művészetek Házában megtartott rendezvényen fellépő előadók és a programra belépőjegyet váltó hallgatók úgy érezhették, hogy aki a "felvezető" verssel, Sík Sándor költővel együtt elmondhatja magáról, "Hogy megvolt mindig a mindennapim és nem gyűjtöttem a másnapra valót", "Hogy mindig jutott két garasom adni, és magamnak nem kellett kéregetnem" - annak nem csupán hálát adni, de az elesetteken segíteni is kötelessége.
A műsorvezetői tisztet is betöltő Németh Judit versmondással, H. Németh István prózájának felolvasásával, Kálóczi Andrea pedig Fekete Istvánnak, a természet szerelmesének írásaival melengette a szíveket. Szűnni nem akaró tapsot váltott ki Lozsányi Tamás orgonaművész előadása és a Kajsza Kvartett műsora is.
Az est alkalmat adott arra is, hogy a közönség - Csík Attiláné önkéntes segítő jóvoltából - többet megtudjon az immár több, mint tíz éves Karitász nagyon sokoldalú tevékenységéről. A szervezet küldetése a szegényekről való gondoskodás, szociális feladatok ellátása. Hetente kétszer nyitva tartó Munkácsy utcai központjukban az éhező, a didergő nem hiába kopogtat. Betegeket látogatnak és vígasztalnak a kórházban, de elmagányosodott emberekre otthonukban is ajtót nyitnak. Börtönlakók is kérhetik segítségüket. A szenvedélybetegeket segíti a RÉV-szolgálat.
A Karitász a kapott segítséget tudja a rászorulóknak továbbadni. Szívesen fogadja azoknak az önkénteseknek a munkáját, akik idejükből, erejükből, szervezőképességükből tudnak önzetlenül felajánlani, akik együttéreznek a szenvedővel, akik képesek meghallgatni és vígasztalni az elesettet. De ahhoz, hogy ételt, ruhát tudjanak adni a nélkülözőnek, szükség van anyagi felajánlásokra is - amelyekből a mostani válságos időkben egyre kevesebb akad. Pedig a Karitász jelmondatának igazát - "Aki megszánja a szegényt, az az Úrnak ad kölcsön" - a jótékony célú műsoros est résztvevői azonnal, helyben megtapasztalhatták. Szerény belépődíjat fizettek a szegények megsegítésére, ám ennek a többszörösét kapták élményben a fellépő művészek jóvoltából, az önkénteseknek köszönhetően pedig még vendéglátásban is részesültek.