Cím: 7100 Szekszárd, Béla tér 9. · Tel.: 06 (74) 414-735 · Adószám: 18856356-1-17 · Számlaszám: 71800037-11155616

Rendezvények

Lelki gyakorlat - 2010

Március 20. szombat reggel 9 óra. Csendes várakozással gyülekeznek a résztvevők nagyböjt fekete vasárnapja előtt a szekszárdi plébánia Caritas csoportjának lelkigyakorlatára.
A hittanterem szépen, ünneplőben várja Máger Róbert paksi káplán urat aki a lelkigyakorlatot fogja vezetni. Nagy érdeklődés mellett megkezdődik a lelkigyakorlat.
Kölcsönös bemutatkozás Dr.B.Tóthné Dr. Pasztarak Erzsébet a Szent Erzsébet Karitasz Alapítvány kuratóriumi elnöke a szervezetről, a káplán úr pedig önmagáról beszélt röviden. Bár siklósi születésű, hitéletében sok helyen kapcsolódik a Szekszárdon is szolgált plébánoshoz (Fazekas Béla atya) és a volt szekszárdi káplánhoz Dr. Keresztes Pálhoz aki jelenleg a plébánosa. Bevallja, hogy örömmel jött a plébánia közösségéhez a mai napot együtt tölteni.

A lelki gyakorlat három jól elkülönülő mégis szorosan összetartozó részre osztható.

Az első részben nagyon igényes szép fejtegetést hallottunk a szegénység szentírás szerinti értelmezéséről. Az Ószövetség egyént kárhoztató felfogása, hogyan alakul át az Új Szövetség olyan értelmezéséhez amely Jézus kereszthalálában a legnagyobb és felülmúlhatatlan értékként kezeli a teljes odaadó szegénységet.
Bemutatta a káplán Úr, hogy az Európai Unió 2010. évet a szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai évének nyilvánította, milyen elvek mellett képzeli ezt el:

  • Bátorítani kell a társadalom minden szegmensét a szegénység és kirekesztés elleni küzdelemben,
  • Hallhatóvá kell tenni az érintettek véleményét,
  • Együtt kell működni a civil és nem kormányzati szervekkel,
  • Segíteni kell a sztereotípiák lebontásában,
  • Erősíteni kell a generációk közötti szolidaritást.

Továbbá XVI.Benedek pápa Caritas in veritate című enciklikájáról beszélt az előadó amely a szeretetben és az igazságban megvalósuló teljes emberi fejlődésről szól. Ez a rész tehát a szeretet és segítéség emberi, vallási, hitbéli elméleti megközelítése volt .

A második részben Kalkuttai boldog Teréz anya tanítását bemutató filmet nézett meg a közösség.

A harmadik szakasza a lelkigyakorlatnak a közösségi ház kápolnájában Taizéi Pogor atya és Calkuttai Teréz anya közös keresztúti elmélkedése volt, amelynek segítségével az együttlévők keresztutat jártak.

Nagyon jó érzés volt ezen a napon hazatérni a családhoz a hozzátartozókhoz, hinni abban, hogy erősebbek lettünk hitünkben és még több erőnk lesz a jövendő feladatainkhoz.