Cím: 7100 Szekszárd, Béla tér 9. · Tel.: 06 (74) 414-735 · Adószám: 18856356-1-17 · Számlaszám: 71800037-11155616

Rendezvények

2012. 03. 03. LELKI NAP

A Szent Erzsébet Caritas Alapítvány 2012. 03. 03 - án tartotta lelki napját Hegedüs János atya vezetésével. Elmélkedését 3 részre osztotta: az első rész a hitről szólt, a másodikban a karitasz fontosságáról beszélt, a harmadikban keresztutat jártunk.

1. Mit jelent hinni?
A hit bizalom, ráhagyatkozás a teremtőre. Engedem, hogy megváltoztassa az életemet. Bizonyos dolgokat igaznak fogadok el, ha nem látom, akkor is. A hit nem bizonyítható, mégsem ellentéte a tudománynak. Előfordul, hogy a kudarcok miatt, vagy a szenvedések alatt megrendül a hitünk, de tartsunk ki, ne essünk kétségbe! Ne tartsuk ezért bűnösnek magunkat! Az atya részletet olvasott fel Túrmezei Erzsébet diakonissza egyik verséből, melynek a mondanivalója az volt, hogy a hitből cselekvés fakad. Szükség van a megtérésre. A hit a Jézussal való találkozásból ered. A világot evangéliummal kell és lehet gyógyítani.

2. A karitasz fontossága.
A szolidaritás kiváltképpen keresztény erény. Az anyagi javak megosztásán túl a lelki javakat is megosztja, de nem lehet a célja mások megtérítése, az evangelizáció feladata. Jézus mondta: „Szegények mindig lesznek köztetek!” Aki rászorul a segítségünkre, azon szeretetből segítünk. A szeretet nem öncélú. Mi hiszünk a szeretetben, segítünk és imádkozunk. Teréz anya gondolata: „Az ima nem elvon időt, hanem tevékenységünk kimeríthetetlen forrása.” Az embereknek lelki támaszra, gyógyító szóra van szükségük. Szeretetszolgálat nélkül nincs egyház. Már az élő ősegyházban is minden közös volt. (Ap.csel).

3. Végigjártuk Jézus szenvedésének és kereszthalálának útját.
Az Atya úgy szeret minket, hogy egyetlen fiát feláldozta érünk. Krisztus meghalt a bűneinkért engesztelésül, hogy örök életünk legyen. (1 Jn. 4,10)