Cím: 7100 Szekszárd, Béla tér 9. · Tel.: 06 (74) 414-735 · Adószám: 18856356-1-17 · Számlaszám: 71800037-11155616

Rendezvények

Nagyböjti lelkigyakorlat Csaba atyával 2013

Március 23.-án néhány órával a nagyhét kezdete előtt lelkigyakorlatot tartott Dr. Török Csaba atya ( teológus, az MTV intendánsa ) a szekszárdi Karitász szervezésében plébániánkon. A lelki gyakorlat fő témája 'a szeretet szolgálat, mint Jézus királyi szolgálatának megvalósulása az Egyházban' gondolat köré csoportosult. Az atya jobbkezeként részt vett a lelkigyakorlaton Dallos Tamás diakónusunk, akiről az atya büszkén fogadta dicséretünket, hiszen ő Tamás egyik tanára Esztergomban.

A közel egyórás előadás elején rövid áttekintést hallhattunk a hit és a szeretet kapcsolatáról, majd a tevékeny szeretet két fő pilléréről az értelem és az akarat cselekvéséről. Megtudhattuk, hogy az egyháznak három szolgálata van a világban: az Isten szolgálat(Liturgia), a prófétai szolgálat(Tanúságtétel) és a szeretetből fakadó szolgálat a diakónia. Többször is érintettük XVI. Benedek pápa Deus Caritas Est enciklikáját, miszerint 'Legteljesebben az Egyház a szolgálatában, vagyis a karitászban, a karitatív szolgálatban valósul meg.' Jézus idején már karitatív szolgálatot végeztek az apostolok, majd őket segítve az első diakónusok.
A lelkigyakorlat végén az atya beszélt a három szolgálat egyensúlyáról az Egyházban, ezek felborulásának veszélyeiről, valamint a külső befolyásoló eszmékről, téveszmékről. Összefoglalva: 'Egy karitatív tevékenységet Egyházban végző embernek az elsődleges alapja és forrása a hitében kell hogy legyen.'

A lelkigyakorlat második részében az atya gyóntatott, addig - Tamás atya vezetésével - volt egy óránk megbeszélni az elhangzottakat és a mindennapi tapasztalatokat a karitatív munkában. Szekszárdon, három szervezet végzi ezt a munkát: a Katolikus Karitász, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat és a Magyar Vöröskereszt. A beszélgetésben főleg a szekszárdi Karitász dolgozói és egy Máltai Szeretetszolgálatos munkatárs vett részt.
Az aratni való sok, de a munkás kevés, lehetne itt is mondani. A munkákat főleg asszonyok végzik, nemegyszer mázsákat mozgatva a sokszor türelmetlen rászorulók sokaságában. Ezt a munkát valóban csak hittel lehet végezni. Azonban időnként jönnek olyan rászorulók is, akiket megérint a szeretet ilyenfajta szolgálata és más emberként távoznak, vagy akár csatlakoznak valamelyik szervezethez. Én kívülállóként vettem részt a lelkigyakorlatban és amit az atyától, valamint a láthatóan jól összeszokott kis közösségtől kaptam megerősít abban, hogy - ha máshogy nem is, de rendszeresen járulva Szent Antal szobrához - tevékenyen részt vegyek ebben a szolgálatban.

Priskin Zsolt, Szekszárd 2013.04.03.