Cím: 7100 Szekszárd, Béla tér 9. · Tel.: 06 (74) 414-735 · Adószám: 18856356-1-17 · Számlaszám: 71800037-11155616

Rendezvények

Nagyböjti lelkinap - 2014

2014. 03. 29-én Ravasz Csaba atya tartotta csoportunknak a nagyböjti lelki napot. A Tolnai Karitasz csoporttól vendégek is érkeztek az atyával együtt.

Első nagy téma a Karitasz feladatáról szólt. Említette, hogy szegények mindig voltak és lesznek, ezért a karitatív munkára mindig szükség lesz.

Fontos, hogy a családon belül kialakuljon a minta a gyerekek, az idősek, a szegények segítésére. A Karitasz feladata a tanítás, tanácsadás, vigasztalás is, mert nem csak anyagi javakra van szüksége az embernek. A szolidaritás, együttérzés szükséges emberi érzések. Ferenc pápa meglátása szerint nő az egyenlőtlenség az emberek között, ezért lényeges az a mondása, miszerint az adás kultúrája az élet kultúrája. A szegénység legsúlyosabb fajtája az egyedüllét, a magány, mivel az egyedül lévő ember elmagányosodik. Az egyháznak, mint szervezetnek is gyakorolnia kell a szeretetet. Vigasztalásra szoruló helyzet mindig lesz.

Azután egy kis megosztás következett mindkét csoport részéről, tapasztalatok, élmények formájában. Néhány bölcsesség közülük:
- Kiégett emberekkel szolgálni nem lehet. Töltekezni kell, hogy a munkába ne fásuljunk bele!
- Amikor adakozunk, látnunk kell a saját szegénységünket.
- Merjünk nemet is mondani, ha szükséges.
- Lássuk meg a korlátainkat!
- Nem szociális szükségleteket szolgálunk ki, hanem az üdvösséget szolgáljuk.
- Nincs árukapcsolás – ha jössz a templomba, kapsz!
- Fiatalok bevonása a segítő munkába - lehet, hogy nem lesznek templomjáró emberekké, de valamit megéreznek a karitatív munkából.

A másik témakör Ferenc pápa: Evangelii Gaudium - Az evangélium öröme c. könyve néhány gondolatának az ismertetése volt.

Jézussal való személyes találkozásra hív: „Az idősek otthona az üdvösség háza”, közeledve a hazatérésre, az idős emberek bölcsebben állnak az elmúlás előtt. „A nyájnak megvan a maga szimata, hogy rátaláljon az új utakra” - kijelöli az utakat. Az öröm megélésének egyik formája az evangelizáció. A jó közölni akarja magát.

Az egyház missziós átalakulása: Az egyháznak ki kell lépnie a kényelmességéből, kijutni a perifériára. Lehet, hogy az utca sara összepiszkol minket, de a szokásokat, stílusokat meg kell változtatni.

A közösségi elköteleződés ritusa: A jóléti társadalom polgárai elvesztették együttérzésüket a másik iránt. Kevesek bevételei hatványozottan emelkedtek, míg a többségnek a szükséges is hiányzik az élethez. Elkerülhetetlen a pénzügyi reform. A gazdagnak támogatni kell a szegényt. A kulcsszó a szolidaritás.

Lelkipásztori munkatársak megkísértései: rivalizálások, féltékenykedések, lelkesedés lelohadása, önző restség, kedvetlenség, terméketlen pesszimizmus, panaszkodás, vádolás, elvilágiasodott lelkiség.

Az evangelizáció társadalmi vetülete: Megújulásra van szükség az egyházban. Isten először hív, csak utána küld a világba. A legnagyobb diszkrimináció ami a szegényeket sújtja, a lelki diszkrimináció. A Karitaszoknak az önkormányzattal, a családsegítőkkel a kapcsolat tartása nagyon lényeges. Az egyház nem akarja feltartani a tudomány fejlődését.

Lélekkel evangelizálás: Személyes találkozás Jézus üdvözítő szeretetével. A népként való létezés lelki öröme. A közbenjárás missziós ereje. Az alázat és a gyöngédség az erősek ereje.

Elmélkedésünk a kápolnában közös imával zárult. Lelkiekben feltöltődve köszöntük meg a kellemes napot.

Agg Antalné