Cím: 7100 Szekszárd, Béla tér 9. · Tel.: 06 (74) 414-735 · Adószám: 18856356-1-17 · Számlaszám: 71800037-11155616

Rendezvények

Legnagyobb újdonság: Jézus feltámadt a halálból

Március 7-én a Karitász nyitott lelkinapot tartott, melyet Cseh Péter atya vezetett. Külön címet nem adott a tanításának, de mindaz, amiről szó volt, nem hangozhatott volna el e nélkül a tény nélkül, hogy Jézus feltámadt a halálból. Hogyan is érthetnénk meg bármit is a feltámadás fénye nélkül?

A lelkigyakorlat első szakaszában a Magvetőről szóló példabeszéd alapján ismerhettük fel a különböző /rossz és jó/ attitüdjeinket, melyekkel együtt élünk, visszük magunkkal egész életünkben. Mit is kezdhetünk a felismeréseinkkel önmagunkról?

Jézus megmutatja nekünk a helyes hozzáállást a jó földbe hullott mag többszörös termésének példájában.

Ha a 30 szoros termést a reménynek tekintjük: a remény lát - ügyelnünk kell arra, hogy a remény önmagában még csak álmodozás, feltétlenül hinnünk is kell! A 60 szoros termés lehet a hitünk: a hit cselekszik - önmagában a hit, remény nélkül fanatikussá tehet.

A 100 szoros termés már nem is tekinthető számszerűnek, ez már a teljességet jelzi - a SZERETET-et. A szeretet teremt. Ha szeretünk, teremtjük a jót, amit mások látnak és hinni fognak!

Ugye milyen egyszerűnek tűnik? - kérdezhetnénk. Mindenesetre a Magvetőről szóló példabeszéd - legalábbis számomra egészen más megvilágításba került. /Milyen jó is, hogy a különböző igehirdetések alkalmával mindig kapunk újabb és újabb szempontokat a megértéshez, a továbblépéshez!/

Szünet után a világtörténelem legfontosabb eseménye a FELTÁMADÁS bizonyítékairól beszélt az atya a Szentírás, Benedek pápa, illetve saját felismerései alapján 12 pontban összefoglalva.

Ezek közül az utolsót említeném meg: Mi magunk lehetünk a feltámadás bizonyítékai ott ahol vagyunk.

Az Apostolok Cselekedetei alapján haladtunk tovább, melyből fakadt a kérdés, hogy: most mit tegyünk?

Meg is kaptuk a választ: Fogadjuk be a Szentlelket! Most a Szentlélek korszakát éljük. Hogyan is tudjuk befogadni Őt? Az Apostolok Cselekedetei megadják a választ: vágyakozzunk, higgyünk abban, hogy szükségünk van Rá, tartsunk bűnbánatot / ez megújulásunk egyik sarokköve/ és kérjük.

Ha befogadjuk, akkor tud bennünk munkálkodni, ha együttműködünk vele.

Szűz Mária teljesen befogadta és együttműködött a Szentlélekkel.

A Szentlélek működésének egyik 'legfontosabb helye' a beszélgetés. Ehhez a szeretetben fogant imádság és az emberekről való egyéni gondolkodás adja az alapot. Az emberekkel való odafigyelő beszélgetés – cselekvés.

Keresztes Szent Jánost idézte Péter atya: 'A tiszta szeretet egyetlen mozdulata hasznosabb az Egyháznak, mint megannyi mű együttvéve.'

Isten föl akar építeni minket egyesével és közösségileg is. Isten célja, hogy szeretetté váljunk.

A Lélektől áthatott igehirdetést nagy örömmel és figyelemmel fogadtuk be. A szünetekben szeretet-vendégségben volt részünk és megosztottuk egymással a tanítás által megfogalmazódott gondolatainkat.

Úgy hiszem és remélem, a vetett MAG talált jó földet, hogy Isten célja megvalósulhasson!

Szeretettel ajánlom a testvérek figyelmébe, hogy a lelkigyakorlatos beszéd meghallgatható Péter atya honlapján. /www.csepeticsapata.hu/

Kovács Jánosné