Cím: 7100 Szekszárd, Béla tér 9. · Tel.: 06 (74) 414-735 · Adószám: 18856356-1-17 · Számlaszám: 71800037-11155616

Rendezvények

Ti vagytok a föld sója - Lelki nap 2016

Máté, 5,13. Ezzel a mindnyájunk számára ismert szentírási idézettel kezdte tanítását Laci atya a Szent Erzsébet Karitász Csoport önkénteseinek nagyböjti lelki-napján a Közösségi Házban.

A tanítás lényegre-törő, észre és szívre egyaránt ható volt. Most csak a legmegragadóbb mondatokat tudom idézni a teljesség igénye nélkül.

Mindannyian Jézus Krisztus általános papságának vagyunk a tagjai, só vagyunk.

Nem elég jónak lenni, tenni is kell és át kell adni.

De hát hogyan? Mi is a baj?

Nem tudjuk átadni a hitet, legfeljebb egy 'vallásos mázt.' Ne legyünk 'vasárnapi' keresztények, hanem íZADÓ emberek. /SÓ/

Nemcsak sónak, de világosságnak /Mt, 5,14/ is lennünk kell.

Igazából akkor tudjuk értékelni a fényt, amikor hiányát szenvedjük el.

Mi nem magunktól tudunk világítani, hanem csak ha a fényforrásból, Krisztusból merítünk.

Apostoli Egyháznak vagyunk tagjai, mely lámpa a világban – LEGYÜNK RÁ BÜSZKÉK! A II. Vatikáni Zsinat alkalmával 'nagy lámpatisztítást' végeztek a zsinati atyák.

A következőkben a hegyi beszéd /Mt, 5,21-48/ parancsokról szóló szakaszai alapján folytatta tanítását Laci atya. Leszögezte, hogy nem a külsőséges hagyományok ápolása az elsődleges, hanem a döntés Jézus mellett.

Nem véletlen, hogy Jézus kiket választott apostolainak. Nyitott szívűembereket hívott meg.

A szeretetszolgálat a szívnek a szolgálata.

Jézus magasra emeli a mércét. Az alap a Tízparancsolat, de a tetőpont az ÚJ PARANCS. Úgy kell szeretnünk egymást, ahogyan Jézus szeret minket!

Nagyon fontos, hogy szívünk és eszünk szinkronban legyenek.

Végül Gyökössy Endrét idézte Laci atya:

Szeretem, mert...,

szeretem, ha...,

SZERETEM CSAK! Nyilván ez utóbbi az igazi szeretet, feltétel nélkül.

Fel kellene ismernünk egymás 'szeretetnyelvét.'

A tanítás után kiscsoportokban beszélgettünk a só és világosság kérdéskörben.

A beszélgetést követően röviden megosztottuk a csoportokban elhangzott legfontosabb gondolatainkat.

Én most a saját gondolatomat osztom meg az olvasókkal:
Mint egy kép jelent meg gondolataimban a kiscsoportos beszélgetés alatt, hogy Isten egy nagy só-tömb, amelyről apró só-szilánkok peregnek le, melyek mi vagyunk.

A beszélgetés után felmentünk a kápolnába Medjugorje-i szentségimádásra.

A lelki töltekezés befejeztével a RÉV Szolgálat kedves munkatársa jóvoltából finom ebéddel zárult lelki-napunk.

A felemelő lelki és a finom testi táplálékért ismét köszönetet mondok önkéntes társaim nevében is a JÓ ISTENNEK, Laci atyának és minden segítőnek.

Kovács Jánosné