Cím: 7100 Szekszárd, Béla tér 9. · Tel.: 06 (74) 414-735 · Adószám: 18856356-1-17 · Számlaszám: 71800037-11155616

Rendezvények

M E G H Í V Ó

a Szent Erzsébet Caritas Alapítvány, mint közhasznú alapítvány, alapítók gyűlésére és kuratóriumi valamint felügyelő bizottsági nyilvános ülésére 2016. május 19-én 16 órára a 7100 Szekszárd, Béla király tér 9. szám alatti Római Katolikus Plébánia Wosinsky Közösségi Házába.

Napirendi pontok:
1. Levezető, jegyzőkönyvvezető, két hitelesítő választása
2. 2015. évi közhasznúsági jelentés és pénzügyi beszámoló előterjesztése
3. Beszámoló elfogadása
4. 2016. évi munkaterv elfogadása
5. Folyamatos támogatási kérelem elbírálása
6. A felügyelő bizottság tájékoztatója
7. Tájékoztató a 2015-ben történt és a 2016-ban várható eseményekről

Szekszárd, 2016. május 2.

Kovács Jánosné
kuratórium elnöke