Cím: 7100 Szekszárd, Béla tér 9. · Tel.: 06 (74) 414-735 · Adószám: 18856356-1-17 · Számlaszám: 71800037-11155616

Rendezvények

Szent Erzsébet kenyere

Árpádházi Szent Erzsébet ünnepének vigiliáján a Plébániai Karitász Csoport és a Szent Erzsébet Caritas Alapítvány munkatársaiért és a hozzájuk forduló rászorultakért imádkoztunk a szentmisében.
Kolbert Mátyás atya szívünket melengető homiliájában hangsúlyozta, hogy Erzsébet a mi világunk szentje, aki mint egy atommáglya sugározza a hit, remény és szeretet energiáját az emberek felé. – Ellentétben a mai világ eszmeiségével, mely balgán kikapcsolja életéből a szeretet energiáját.
Az Ő szívében a szenvedés tövisei között rózsák fakadtak. Keresztjét a szeretet erejével hordozta.
Tudjuk, hogy Erzsébet lelki magasságához nem érünk fel, de, ha nem is lehetünk csillagok az égen, legyünk világító mécsesek otthonainkban, egyházunkban, közösségeinkben.
A szentbeszéd után a karitász önkéntesei az alábbi ígéret elimádkozásával erősítették meg elkötelezettségüket a szolgáló szeretet gyakorlására: 'Irántad való szeretetből, isteni Üdvözítő, és kegyelmi támogatásodban bízva, a Karitász tagjaként embertársaimért végzett munkában a Te szolgálatodnak szentelem magam. Ezt a munkát olyan feladatnak tartom, amit Te bíztál rám, és szívem mélyéből hálát adok Neked, amiért arra méltattál, hogy szereteted eszköze lehetek.
Erősen elhatározom, hogy munkámat egészen a Te szándékod, valamint szentjeid példája szerint fogom végezni, és az önmagamról való őszinte lemondásban kizárólag a Te dicsőségedet keresem. Nehézségtől és fáradtságtól nem riadok vissza, sikertelenség el nem tántoríthat, siker tőled el nem távolíthat. Erősen elhatározom, hogy a szeretetszolgálatban mindig nyugodtságra és higgadtságra, alázatra és türelemre, hűségre és állhatatosságra törekszem. Szeretett Üdvözítőm, áldd meg elhatározásomat, és vésd mélyen a szívembe. Végy el önmagamtól, és tölts be engem Magaddal és Szentlelkeddel. Ámen.'
A szentmise zárásaként Matyi atya megáldotta a Szent Erzsébet kenyereket, melyeket kiosztottunk mindazoknak, akik eljöttek, hogy velünk ünnepeljék a SZERETETET.
Hálásan köszönjük az Úrnak, hogy meghívott bennünket a szolgálatra. Köszönjük, Matyi atyának a buzdító szavakat és a szentmise bemutatását, melyben szívünk valóban felemelkedett az Úrhoz.

Kovács Jánosné