Cím: 7100 Szekszárd, Béla tér 9. · Tel.: 06 (74) 414-735 · Adószám: 18856356-1-17 · Számlaszám: 71800037-11155616

Rendezvények

MEGHÍVÓ

a Szent Erzsébet Caritas Alapítvány, mint közhasznú alapítvány, alapítók gyűlésére és kuratóriumi nyilvános ülésére 2017. május 22-én 16 órára a 7100 Szekszárd, Béla király tér 9. szám alatti Római Katolikus Plébánia Wosinsky Közösségi Házába.

Napirendi pontok:
1. Levezető, jegyzőkönyvvezető, két hitelesítő választása
2. Felügyelő bizottság beszámolója
3. Kuratóriumi tag lemondása
4. Új kuratóriumi tag kijelölése
5. Felügyelő bizottság elnöke és tagjai lemondása
6. Új felügyelő bizottsági elnök és tagok kijelölése
7. Megemlékezés közel múltban elhunyt két alapítóról
8. 2016. évi közhasznúsági jelentés és pénzügyi beszámoló előterjesztése
9. Jelentés és beszámoló elfogadása
10. 2017. évi munkaterv elfogadása
11. Ügyrend módosításának elfogadása
12. Alapítványi intézmény egyházi fenntartásba adásához szükséges intézkedések megtételéhez felhatalmazás adása
13. Folyamatos támogatási kérelmek elbírálása
14. Tájékoztató a 2016-ban történt és a 2017-ben várható eseményekről

Szekszárd, 2017. május 5.

Kovács Jánosné
a Kuratórium elnöke