Cím: 7100 Szekszárd, Béla tér 9. · Tel.: 06 (74) 414-735 · Adószám: 18856356-1-17 · Számlaszám: 71800037-11155616

Rendezvények

2020. november Szent Erzsébet napi kenyér áldás és osztás

Árpád házi Szent Erzsébetet (1207-1231) övező legenda szerint férje halála után Erzsébet továbbra is gondoskodott a rászorulókról. Egy alkalommal, amikor kenyeret vitt a szegényeknek, a sógorával találkozott. Megkérdezte tőle, hogy mit visz a kosarában. Erzsébet attól tartva, hogy esetleg megtilthatják számára a jótékonykodást, így válaszolt: rózsákat. Mikor megmutatta a kosarat, a kenyér helyett illatos rózsák voltak benne - eszerint Isten nem akarta, hogy a szent asszony hazudjon.

November 21-én az esti szentmise végén Zoltán atya megáldotta Erzsébet kenyereinket, melyeket a karitasz önkéntesei a szentmisén résztvevők között osztották szét. A kenyereket az alábbi imával áldott meg az atya:

"Könyörögjünk. - Mindenható Atyánk, Urunk és Istenünk! Áldd meg ezt a kenyeret mennyei áldásoddal, hogy akik ebből esznek, azoknak váljék testi-lelki gyarapodásukra és üdvösségükre. Tartson távol tőlük mindenféle betegséget és a gonoszlélek minden kísértését. A mi Urunk, Jézus Krisztus által, aki nekünk mennyei kenyerünk, örök életünk és üdvösségünk; és aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten, mindörökkön-örökké. - Ámen.

Könyörögjünk. - Urunk, Jézus Krisztus, te vagy az angyalok eledele és az örök élet kenyere. Kérünk, áldd meg ezt a kenyeret, mint ahogyan a pusztában az öt árpakenyeret megáldottad. Add, hogy aki ebből eszik, az testének erőt, lelkének üdvösséget nyerjen belőle általad, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. - Ámen."