Cím: 7100 Szekszárd, Béla tér 9. · Tel.: 06 (74) 414-735 · Adószám: 18856356-1-17 · Számlaszám: 71800037-11155616

Rendezvények

ISTENNEK LEGYEN HÁLA! - 25. éves a Szent Erzsébet Karitász

Miről is számolhatunk be negyedszázad után? Újra soroljuk fel, hogy mit is teszünk nap, mint nap? Huszonöt éve ugyanazt. Egy nagy változás történt: 2019.03.01-től a RÉV Szolgálat a Pécsi Püspökség fenntartásába került.

A 20. évfordulóra készült kiadványunkban részletesen beszámoltunk tevékenységeinkről. Mindazok újra sorolása helyett álljon itt Bacsmai Laci atya akkori előszava, hisz ennél jobban nem is lehetne összefoglalni önkéntes szolgálatunk lényegét:

"Aki megszánja a szegényt, az Úrnak ad kölcsön"
(Példabeszédek könyve 19, 17-18)

Segítünk segíteni!

Nagyon kifejező a Katolikus Karitász fenti jelmondata.

Boldog Kalkuttai Teréz anya pedig ezt így fogalmazta meg: "Ebben az életben nem tehetünk nagy dolgokat. Csak kis dolgokat tehetünk, nagy szeretettel. A világban nagyobb az éhség a szeretetre és elfogadásra, mint a kenyérre! Úgy érezzük, hogy mindaz amit teszünk, csupán egy csepp a tengerben. De a tenger is kisebb lenne egy csepp nélkül."

Ahogy a MKPK egyik Erzsébet napi körlevelében is olvashattuk:

Az Egyház a kezdetektől fogva azon igyekezett, hogy megvalósítsa Jézus parancsát: "Arról tudják meg rólatok, hogy a tanítványaim vagytok, hogy szeretettel vagytok egymás iránt" (Jn 13,35).

Az első korinthusi levél 13. fejezetében a szeretetről beszél az apostol:

"Szólhatok az emberek vagy angyalok nyelvén, ha szeretet nincs bennem, csak zengő érc vagyok, vagy pengő cimbalom." (1 Kor13,1) Ennek a szeretetnek a nevében keresztényi kötelességünk, hogy Isten nevében lehetőségeinkhez mérten segítsünk azokon, akiknek a vállára az élet elviselhetetlen terheket tett.

Pál apostol is karitász gyűjtést szervezett (1 Kor16,1) az egyház-községekben a jeruzsálemi hívek számára, akik szükséget szenvedtek.

"Azt mondom: aki szűken vet, szűken is arat; és aki bőven vet, bőven is arat. Mindenki úgy adjon, ahogyan eltökélte a szívében, ne kedvtelenséggel vagy kényszerűségből, mert Isten a jókedvű adakozót szereti". (2.Kor 9,6-7.)

Az anyagiakon túl még sok más módon is bekapcsolódhatunk a karitatív munkába. Keressük a kapcsolatot a környezetünkben levő karitász csoportokkal, ahol szívesen várják az önkéntes segítők jelentkezését. A karitászhoz beérkezett adományok rendezéséhez, csomagolásához, szállításához és kiosztásához sok segítő kézre van szükség. Sokan találtak a magányra orvosságot az önkéntes karitászmunkában, hiszen egy új, nagy családot kaptak érte ajándékba.

Az égben nem a szavaink, hanem a tetteink alapján ítéli majd meg az Isten az életünket. Az utolsó ítéletről szóló tanításban Jézus a szeretetszolgálatot, az irgalmasság tetteinek a meglétét tartja az örök életre szóló belépőnek: "Mert éheztem és ennem adtatok, szomjaztam és innom adtatok, idegen voltam és befogadtatok engem, mezítelen voltam és felöltöztettetek, beteg voltam és meglátogattatok, fogságban voltam és eljöttetek hozzám. Bizony mondom néktek: amikor megtettétek ezt egynek a legkisebbek testvéreim közül, nekem tettétek". (Mt 25,35; 40).

Elődöm Farkas Béla atya vezetésével alapították meg a Karitászt 1995-ben és az első vezetője Dr. B. Tóth Mihályné Dr. Pasztarak Erzsébet, aki a maga szerénységével, de kellő határozottsággal vezette ezt a közösséget. Most Kovács Jánosné Évi vezeti a közösséget szeretettel és hozzáértéssel. Ha világi fejjel gondolkodnánk, akkor azt mondanánk, hogy a Karitász a plébánia szociális osztálya. Az utóbbi években nagyon sokan fordulnak hozzánk segítségért és olyan jó érzés azt mondani, hogy: menjen a karitászba ott majd segítenek.

A Karitász a jó szándékú emberek forintjaiból tudja segíteni a rászorulókat. A templomi Szent Antal persely hónapról - hónapra biztosítja a szegények kenyerét.

Minden évben Szent Erzsébet ünnepén, amikor az ő rózsacsodájára gondolunk, szeretnénk mi magunk is a saját kenyerünket, forintjainkat a rászorulókkal megosztani és azok Isten szemében rózsává változnak. Akik a karitászban dolgoznak, azok önkéntesek, és valóban számukra a fizetség a vatikáni valuta: Isten fizesse meg. Ezt kívánom minden munkatársunknak és a jó Isten adjon türelmet, alázatot és sok szeretetet a szolgálathoz, hogy a rászorulókban tudjuk meglátni Jézust.

Szent Erzsébet Karitász önkéntesei