Cím: 7100 Szekszárd, Béla tér 9. · Tel.: 06 (74) 414-735 · Adószám: 18856356-1-17 · Számlaszám: 71800037-11155616

Rendezvények

Maszkban, de "lelki-maszk" nélkül - Karitász nagyböjti lelki-nap

Tavaly még épp a pandémia miatti szigorítások bevezetése előtt tarthatta meg a Szent Erzsébet Karitász a már évek óta hagyományos nagyböjti előkészületi napját.

Idén maszkban, csökkentett létszámban vehettünk csak részt mintegy "lelki-óra" formájában az előkészületi alkalmunkon.

Fekete Zoltán atya tanítását hallgathattuk a Nagyböjt jelentéséről, jelentőségéről. A valójában 46 napos időszakkal kapcsolatban rámutatott a szentírási helyek eddig - legalább is számomra - ismeretlen vonatkozásaira.

Tanításából szemezgetve szeretném megosztani gondolataimat, felismeréseimet:

Amikor Jézus kiűzte az árusokat a jeruzsálemi templomból, akkor a zsidók kérdőre vonták:

"Miféle csodajelet mutatsz, hogy ezt mered tenni?"

Jézus azt válaszolta: "Bontsátok le ezt a templomot, és harmadnapra fölépítem."

A zsidók ellene vetették: "Negyvenhat esztendeig épült ez a templom, s te három nap alatt újjáépítenéd?" De ő saját teste templomáról beszélt.

Amikor föltámadt a halálból, tanítványai visszaemlékeztek ezekre a szavakra, s hittek az Írásnak és Jézus szavainak.

Lám a 46 napos böjt, a szent három nap, végül az igazi Pászka, a mi Húsvétunk; Krisztus feltámad, legyőzi halálával a halált és a sírban lévőknek életet ajándékoz.

Mi is 46 napon át építjük, alakítgatjuk lelkünk templomát Mesterünk segítségével.

A feltámadáskor, ha részesültünk halálában - vagyis meghaltunk a világnak és minden csábításának- ragyogó gazdagságában immár mennyei módon újjáépítve kapjuk vissza életünket.

Isten irgalmasságának egyik legszebb bemutatása a tékozló fiú története. Mindnyájan ismerjük. Keveset beszélünk viszont az otthon maradt testvér viselkedéséről, aki nem örül az Atya irgalmas cselekedetének. /Nem tudjuk, végül bement-e a lakomára./ Vajon ő egész életében álarcot /maszkot/ viselt? Ő volt a jó fiú, de amint hazajött a tékozló, akit apja végtelen szeretettel ölet magához, lehullott az álarc. Magunkra ismerünk?

Bementünk volna a lakomára? Örültünk volna együtt irgalmas szívvel a megtérőnek? Sorolhatnánk a kérdéseket.

Ezekiel próféta által szólít minket Isten: "Új szívet adok nektek és új lelket oltok belétek, kiveszem testetekből a kőszívet és hússzívet adok nektek." - Mondhatjuk: vegyétek le a "lelki-maszkot"!

Mi is új szívet kaptunk Krisztusban. Ezzel az új szívvel kell szeretnünk, irgalmat gyakorolnunk, hisz erre hív minket Isten, ne csak mutassuk, mondjuk, hanem cselekedjük a jót.

Zoltán atya tanítása után rövid szentségimádást követően a keresztúton szolgáltunk.

Életünk keresztútján tovább szolgálunk szeretettel, irgalommal rászoruló testvéreink felé, bízva az ígéretben:

"Gyertek Atyám áldottai, mert éheztem és ennem adtatok, szomjaztam... ."

Áldott Húsvétot, boldog lelki feltámadást kívánok testvéri szeretettel a Karitász minden önkéntese nevében!

Kovács Jánosné