Cím: 7100 Szekszárd, Béla tér 9. · Tel.: 06 (74) 414-735 · Adószám: 18856356-1-17 · Számlaszám: 71800037-11155616

Rendezvények

2022 - Kárpátalja

Az összefogásban a szeretet ereje mutatkozik meg

"Soha többé háborút!" - imádkozta Szent II. János Pál pápa az Öböl-háború idején.

Most is ez a vágya minden jóakaratú, békét szerető embernek.

Sajnos a szomszédunkban kialakult háború valósága ellentmond a béke alapvető vágyának. Sok a szenvedés, ilyenkor megmozdul mindenkiben a segíteni akarás.

A Szekszárdi Szent Erzsébet Karitász Csoport összefogva a Kórházlelkészség önkénteseivel a háború kitörését követően néhány napon belül gyűjtést szerveztek a menekültek megsegítésére. A gyűjtés heteken keresztül folyt. A szekszárdi piactéren és a Karitász-házban fogadták az adományokat. A támogatók tartós élelmiszert, tisztálkodó szereket, takarókat hoztak a gyűjtő-pontokra. Az adományokból a környező településeken elszállásolt menekültek részesülnek. A Karitász Csoport továbbra is ellátja a személyesen megjelenő menekülteket, ruhával, élelmiszerrel, tisztálkodó szerekkel.

A Katolikus Egyházban szokásos nagyböjti tartós élelmiszer-gyűjtés és a hívek nagyvonalú pénzadományainak köszönhetően a közelmúltban 1700 kg tartós élelmiszert és tisztálkodó szereket juttattak el a Pécsi Egyházmegyei Katolikus Karitász koordinálásával Kárpátaljára. Az adományok határra szállítását Csibor László kakasdi vállalkozó önkéntes felajánlása tette lehetővé.

A templomi gyűjtésből származó pénzadományokból az élelmiszerek beszerzését a Karitász Csoport és a Kórházlelkészség önkéntesei végezték. Az adományok elszállításakor a rakodásban a Garay János Gimnázium 11. osztályos tanulói segítettek.

"Minden önzetlen segítőnek hálásan köszönünk bármilyen támogatást a rászoruló, szenvedő embertársaink nevében. Isten áldását kérjük jó szándékukra! Bizakodunk, hogy a most tapasztalt összefogásban megnyilvánuló szeretet megmarad a remélhetőleg mielőbb megszülető béke utáni időkre is! Az emberek jók, ami főleg a bajban lesz nyilvánvaló." - fogalmazott Kovács Jánosné karitász csoportvezető és Vég Beáta kórházlelkészségi koordinátor.