Cím: 7100 Szekszárd, Béla tér 9. · Tel.: 06 (74) 414-735 · Adószám: 18856356-1-17 · Számlaszám: 71800037-11155616

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

a Szent Erzsébet Caritas Alapítvány Közhasznúsági Jelentése a 2009-es esztendőről

1. Számviteli beszámoló

A Szent Erzsébet Cartitas Alapítvány 2009. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A mérleg főösszege 50 799 ezer Ft, a saját tőke 47 804 ezer Ft. A részletes kimutatás jelentésünk 1. számú melléklete, mely áll a mérlegből és a közhasznú szervezeti eredménykimutatásból.

2. Kapott költségvetési támogatás és felhasználása

Tárgyévben az Alapítvány számára 39 636 ezer Ft állami támogatást folyósítottak a tárgyévre a költségvetés különböző alrendszereiből, melyből 38 363 ezer Ft-ot költöttünk el a tárgyévben. Egyes támogatásokra jellemző, hogy a megítélt összegek felhasználása és folyósítása időben jelentősen eltérhet. Ez a folyamat gyakran több évet érint. 2009-re vonatkozó támogatások összesen 43.648 ezer Ft, felhasznált támogatások összege 41.068 ezer Ft. A felhasználást a támogatások pénzügyi teljesülésének (nem számviteli felhasználásának) szempontjából mutatjuk be. A kapott költségvetési támogatásokat részletesen a 2. számú melléklet mutatja be.

3. Vagyon felhasználása

Előző évhez képest az Alapítvány saját tőkéje 10 374 ezer Ft összeggel növekedett. Az Alapítvány jellemzően mindig törekszik arra, hogy az adott évben kapott bevételeket fel is használja célszerinti tevékenységéhez. A növekedés betudható a támogatások utalása és felhasználása közötti időszaki eltérésnek. 3. számú melléklet

4. Célszerinti juttatások

Alapítványunk alapító okiratában foglaltak szerint, amikor, ahol és ahogy tudja segíti a rászorulókat. 2009-ben folytattuk segélyező tevékenységünket: a Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda rászoruló diákjai számára étkeztetési támogatást adunk, pénzzel és segélycsomagokkal segítettük a szociálisan rászorulókat. (4. számú melléklet).

5. Kapott támogatások bemutatása

2009. évben összesen 41 013 ezer Ft támogatást (tárgyévben utalt) kaptunk különböző címen. Közel 54 %-os növekedést jelent előző évhez képest, mely azzal magyarázható, hogy 2009-ben több támogatást kaptunk a Magyar Államkincstártól és a Szociális és Munkaügyi Minisztériumtól. A kapott támogatások részletes bemutatását az 5. számú melléklet tartalmazza.

A kapott támogatásokat bemutató (5. számú) melléklet és a számviteli beszámoló (1. számú melléklet) eredménykimutatás kapcsolatának levezetése:

2009. évre kimutatott támogatások összesen (az 5. számú melléklettel egyezően, tárgyéven utalt):

41.013.393 Ft

2010. évben realizálódó, tárgyévben felhasznált támogatások:

1.212.000 Ft

Tárgyévben kapott, de következő években felhasznált támogatások:

-341.300 Ft

Számviteli elszámolási szabályok miatti különbözet:

870.700 Ft

Számviteli szabályoknak megfelelően tárgyévre jutó támogatások 2009. évben (eredménykimutatásban szereplő kapott támogatások)

41.884.093 Ft

Számviteli szabályoknak megfelelően tárgyévre jutó támogatások 2008. évben (eredménykimutatásban szereplő kapott támogatások)

26.691.365 Ft

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások

Alapítványunk vezető tisztségviselői ez évben sem részesültek költségtérítésben, juttatásban. Juttatások kimutatását a 6. számú melléklet tartalmazza.

7. Szöveges beszámoló a közhasznú tevékenységről

A Szent Erzsébet Caritas Alapítványt a Tolna Megyei Bíróság PK60 130/1997/6 határozata alapján kiemelten közhasznú szervezetként, nyilvántartásba vette.
Az Alapítvány a 2009. évi működéséről a hatályos törvényi rendelkezések szerint jelentést tesz közzé.
Az adományok és juttatások felhasználása az alapító okiratban foglaltak szerint történik. A szociális alapellátási formák közül 2009-ben is a családok segítését, az egyedül élő idősek gondozását, mint közfeladatot látjuk el nagyobb számban, de emellett segítjük a fogyatékkal élő, csökkent értelmi képességű gyermekeket és felnőtt korú fiatalokat. Az anyagi segítés mellett nagy hangsúlyt fektetünk a lelki gondozásra is.
Az Alapítvány karitatív szociális tevékenységét önkéntesek végzik, önkormányzati és állami támogatás nélkül, míg a szenvedélybetegek ellátását professzionális szinten képzett szociális munkások végzik állami és önkormányzati költségvetésből származó támogatásból.

I. Karitatív-szociális tevékenység

2009-ben az önkénteseink száma 20 fő volt. Aktívan és rendszerességgel 11 fő végez önkéntes munkát. A többiek alkalmi segítők.
2009-ben heti két alkalommal volt ügyfél fogadás 4-4 órában. Szeptembertől 1 fő 4 órában foglalkoztatott munkatárs van hétfőtől péntekig (pályázati pénzből).
Ügyfeleink száma: 649 fő, ebből 2009-ben új ügyfélként jelentkezett: 133 fő.

 1. Felnőtt segélyezés:
  • rendszeres ruha- és élelmiszerosztás hétfői és pénteki napokon,
  • elérhetőség, ügyintézés: hétfőtől péntekig: 8-12 óráig,
  • tartós élelmiszer, esetenként tisztálkodási szerek, mosópor a rászorulóknak,
  • pénzbeni támogatás a közüzemi díjak kifizetéséhez, tüzelő vásárláshoz,
  • bútor, edények, háztartási gépek közvetítése.
 2. Ifjúsági munka
  • hátrányos helyzetű fiatalok támogatása: tandíj, menzadíj hozzájárulás,
  • katolikus iskola - óvoda: 24 fő, gimnázium: 1 fő étkezési támogatás, menza befizetés egész tanévre, az ilyen célra elkülönített örökségi összegből, az örökhagyó végakarata szerint,
  • szedresi fiatalkorúak nevelő otthona (drogos fiatalok) karácsonyi csomagok,
  • határon túl élő magyar gyermekek támogatása (Szalonta: élelmiszer, ruha, takarók 20 fő),
  • magyarhertelendi hittantábor: 10kg tartós élelmiszer + 10.000 Ft,
  • katolikus iskola, óvoda részére mikulásra és karácsonyra édesség, gyümölcs,
  • 5. sz. ált. iskola tankonyhájába edények.
 3. Idősek körében végzett szociális munka
  • négy önkéntes munkatárs látogat rendszeresen egyedül élő idős embert (bevásárlás, ügyintézés, segítő beszélgetés)
  • kettő önkéntes rendszeresen látogatja a szekszárdi idősek otthonában lévőket
  • kórházi beteglátogató (1 fő)
  • idősek hagyományos adventi találkozója. Ez évben 50 fő részvételével (műsor, agape, saját készítésű ajándékcsomag)
 4. Intézmények támogatása: (ruhanemű, élelmiszer, tisztálkodási szerek)
  • Elmeszociális Otthon
  • palánki rehabilitációs részleg: ruhanemű, törölközők, tisztálkodási szerek
  • Idősek Otthona: édesség, gyümölcs, sütemény
  • Decsi Kisebbségi Önkormányzat: gyermekruha, cipő, bútor, edény
  • Pálfai Roma Szervezet részére szaloncukor, alma, keksz
  • Vakok és Gyengénlátók Tolna Megyei Egyesülete: téli kabátok, ruhanemű
  • börtönlátogatás (karácsony, húsvét) a Máltai Szeretetszolgálattal közösen
 5. A szociális feladatokat ellátó karitatív munka mellett szenvedélybetegeket ellátó szolgálat is működik az alapítvány keretében önkormányzati finanszírozással. A Rév szolgálat közösségi ellátást végző szociális munkásai és a caritas önkéntesei szoros együttműködésben vannak, mivel tevékenységi körük szorosan összefügg. Gondozott klienseiknek a caritas biztosítja az anyagi segítés lehetőségét.(élelmiszer, ruha, tüzelő vásárlás, pénzadomány tandíjhoz)
 6. Az Alapítvány karitatív tevékenységéhez anyagi bázisul szolgál: egyéni pénzadományok, templomi gyűjtés, perselypénz, pályázati pénz, szja 1%-a, jótékonysági rendezvény bevétele.

Rendezvényeink

 • október 27: jótékony célú műsoros est a Művészetek Házában
 • október 28: a Rév 10 éves jubileumi ünnepsége a Vármegyeháza dísztermében
 • november 14-én budapesti belvárosi plébánia karitász csoport fogadása tapasztalatcsere céljából Csorba Gábor diakónus vezetésével
 • december 23: idősek adventi találkozója 50 résztvevővel
 • 2009 decemberében 150 élelmiszer csomag került átadásra az arra rászoruló családoknak.

Egyéb tevékenységünk

 • A palánki rehabilitációs részleg részére szállítottunk több mázsányi ruhát, amely használatra már nem, de szőnyegkészítésre még alkalmas.
 • Idősekből szervezett "kézimunka" háttér csoport továbbra is működik. Bontott vagy kapott fonalakból kötnek, horgolnak, zoknikat, papucsokat, paplanokhoz, székpárnákhoz kis mozaikokat, melyeket a karitász tovább ajándékoz óvodának, öregotthon betegeinek, vagy arra rászorulóknak. Hasznos foglalkoztatása ez olyan időseknek, akik aktívan már nem tudnak bekapcsolódni a napi karitász munkába, de sok családnak, kisgyermeknek szereznek örömet kézimunkájukkal.
 • EU-s élelmiszerosztás júniusban és decemberben
 • Bekapcsolódtunk az "Egymillió csillag a szegényekért" c. világméretű jótékony célú kezdeményezésbe, naptár és gyertyaárusítással (dec.14-20).

II. RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat

A Karitász csoport mellett az alapítvány felvállalta 1999-ben a RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat működtetését. A szolgálat személyes gondoskodást nyújtó szociális alap ellátást biztosít az 1993. évi III. törvény értelmében, valamint prevenciós munkát végez iskolákban, gyermekvédelmi intézményekben.
A RÉV Szolgálat elsősorban az alkohol-, a drog-, a gyógyszerfüggők és a játékszenvedély-betegek, valamint hozzátartozóik alacsony küszöbű, nappali, közösségi ellátására vállalkozik. Az éves egyéni kliensforgalom 5174 eset/alkalom, ami 663 fő ellátását jelenti. Az elmúlt évek egyéni forgalmi adatait jelzi az alábbi táblázat.

A szenvedélybeteg-ellátás multidiszciplináris teamben zajlik, melynek tagjai különböző szociális szakmai végzettséggel, képesítésekkel rendelkeznek. Jelenleg a teljes stáb 16 főből áll: 9 főállású, és 7 fő önkéntes.

A csoportokkal végzett munka a 2008. évben 789 főt érintett. A csoportok összetétele, célkitűzése változó, az alkalmak száma 114, egy-egy alkalom 45-90 perces. Csoportformák:

 • ELTERELÉS csoport szerhasználók részére,
 • SZABADIDŐS csoport az alapellátásban részt vevőknek - Lásd 2/B. sz. melléklet
 • ESETMEGBESZÉLŐ csoportok:
  • elérő stáb tagok részére,
  • kortársképzésen részt vevők számára,
  • intézmények feletti team.
 • ÁRTALOMCSÖKKENTÉS alapjai - belső képzés önkéntes munkatársak számára,
 • DROGPREVENCIÓS csoportok általános és középiskolai osztályokban,
 • EGÉSZSÉGFEJLESZTŐ team általános iskolában,
 • ELŐADÁS, WORK SHOP, MONITOROZÓ GYAKORLAT


Szekszárd, 2010. május 28.   Dr.B.Tóth Mihályné
Dr.Pasztarak Erzsébet
Kuratótium elnöke

Záradék A közhasznúsági jelentést az Alapítvány kuratóriuma 2010. május 28-án elfogadta.