Cím: 7100 Szekszárd, Béla tér 9. · Tel.: 06 (74) 414-735 · Adószám: 18856356-1-17 · Számlaszám: 71800037-11155616

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

a Szent Erzsébet Caritas Alapítvány 2010. évi Közhasznúsági Jelentése

1. Számviteli beszámoló

A Szent Erzsébet Cartitas Alapítvány 2010. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A mérleg főösszege 59 772 ezer Ft, a saját tőke 54 640 ezer Ft. A részletes kimutatás jelentésünk 1. számú melléklete, mely áll a mérlegből és a közhasznú szervezeti eredménykimutatásból.

2. Kapott költségvetési támogatás és felhasználása

Tárgyévben az Alapítvány számára 44 980 ezer Ft állami támogatást folyósítottak a tárgyévben a költségvetés különböző alrendszereiből, melyből 42 032 ezer Ft-ot költöttünk el a tárgyévben. Egyes támogatásokra jellemző, hogy az megítélt összegek felhasználása és folyósítása időben jelentősen eltérhet. Ez a folyamat gyakran több évet érint. A kimutatásban elkülönítetten szerepelnek azok a tételek is, amelyeket eltérő évben kapott alapítványunk, de felhasználásuk érintik a tárgyévet. Ezen támogatásokból tárgyévben 1 359 ezer Ft-ot használtunk fel, így összesen tárgyévben 43 391 ezer Ft állami támogatást fordítottunk alaptevékenységünkre 2010-ben. A felhasználást a támogatások pénzügyi teljesülésének (nem számviteli felhasználásának) szempontjából mutatjuk be. A kapott költségvetési támogatásokat részletesen a 2. számú melléklet mutatja be.

3. Vagyon felhasználása

Előző évhez képest az Alapítvány saját tőkéje 6 836 ezer Ft összeggel növekedett. Az Alapítvány jellemzően mindig törekszik arra, hogy az adott évben kapott bevételeket fel is használja célszerinti tevékenységéhez. A növekedés betudható a támogatások utalása és felhasználása közötti időszaki eltérésnek. 3. számú melléklet.

4. Célszerinti juttatások

Alapítványunk alapító okiratában foglaltak szerint, amikor, ahol és ahogy tudja segíti a rászorulókat. 2010-ben folytattuk segélyező tevékenységünket: a Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda rászoruló diákjai számára étkeztetési támogatást adunk, pénzzel és segélycsomagokkal segítettük a szociálisan rászorulókat. (4. számú melléklet).

5. Kapott támogatások bemutatása

2010. évben összesen 46 634 ezer Ft támogatást (tárgyévben utalt) kaptunk különböző címen. Közel 14 %-os növekedést jelent előző évhez képest, mely azzal magyarázható, hogy 2010-ben több támogatást kaptunk a Magyar Államkincstártól és a Szociális és Munkaügyi Minisztérium/Nemzeti Erőforrások Minisztériumától. A kapott támogatások részletes bemutatását az 5. számú melléklet tartalmazza.

A kapott támogatásokat bemutató (5. számú) melléklet és a számviteli beszámoló (1. számú melléklet) eredménykimutatás kapcsolatának levezetése:

2010. évre kimutatott támogatások összesen (az 5. számú melléklettel egyezően, tárgyéven utalt):

46.634.444 Ft

2011. évben realizálódó, tárgyévben felhasznált támogatások:

1.017.535 Ft

Tárgyévet megelőzően kapott, tárgyévben felhasznált támogatás:

341.300 Ft

Tárgyévben kapott, de előző években felhasznált támogatások:

-1.208.000 Ft

Tárgyévben kapott, de következő években felhasználandó támogatások:

-1.740.169 Ft

Számviteli elszámolási szabályok miatti különbözet:

-1.589.334 Ft

Számviteli szabályoknak megfelelően tárgyévre jutó támogatások 2010. évben (eredménykimutatásban szereplő kapott támogatások)

45.045.110 Ft

Számviteli szabályoknak megfelelően tárgyévre jutó támogatások 2009. évben (eredménykimutatásban szereplő kapott támogatások)

41.884.093 Ft

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások

Alapítványunk vezető tisztségviselői ez évben sem részesültek költségtérítésben, juttatásban. Juttatások kimutatását a 6. számú melléklet tartalmazza.

7. Szöveges beszámoló a közhasznú tevékenységről

Szent Erzsébet Caritas Alapítvány 2010.évi működéséről

A Szent Erzsébet Caritas Alapítványt a Tolna Megyei Bíróság PK60 130/1997/6 határozata alapján kiemelten közhasznú szervezetként, nyilvántartásba vette.
Az Alapítvány a 2010.évi mőködéséről a hatályos törvényi rendelkezések szerint jelentést tesz közzé.
Az adományok és juttatások felhasználása az alapító okiratban foglaltak szerint történik. A szociális alapellátási formák közül 2010-ben is a családok segítését, az egyedül élő idősek gondozását, mint közfeladatot láttuk el nagyobb számban. Emellett segítettük a határon túl élő (Déva, Szalonta) árva gyermekeket is ruhanemű, élelmiszer, személyes segítés formájában. Az anyagi segítés mellett nagy hangsúlyt fektetünk a lelki gondozásra is.
Az Alapítvány karitatív szociális tevékenységét önkéntesek végzik, önkormányzati és állami támogatás nélkül, míg a szenvedélybetegek ellátását professzionális szinten képzett szociális munkások végzik önkormányzati támogatással. Szakmai beszámolójuk e jelentés mellékleteként rövidített formában tekinthető meg.
2010-ben az önkénteseink száma 22 fő volt. Aktívan és rendszerességgel 11 fő végzett önkéntes munkát. A többiek alkalmi segítők
2010-ben is heti két alkalommal volt ügyfél fogadás 4-4 órában. 1 fő 4 órában foglalkoztatott munkatárs van hétfőtől péntekig. Bérét pályázati pénzből finanszírozzuk. )
2010-ben megjelent és segítséget kapott ügyfeleink száma: 768 fő. Ebből 2010-ben új ügyfélként jelentkezett: 127 fő

 1. Felnőtt segélyezés:
  • rendszeres ruha- és élelmiszerosztás hétfői és pénteki napokon,
  • elérhetőség, ügyintézés: hétfőtől péntekig: 8-12 óráig,
  • tartós élelmiszer, esetenként tisztálkodási szerek, mosópor a rászorulóknak,
  • pénzbeni támogatás a közüzemi díjak kifizetéséhez, tüzelő vásárláshoz,
  • bútor, edények, háztartási gépek közvetítése. 2010-ben kiközvetített ingóságok:
   6 db heverő, 2 db fotel, 2 db kétszemélyes ágy, 2 db gyermekágy, 4 db mosógép, 1 db centrifuga 3 db gáztűzhely, 2 db hűtőszekrény, 2 db kétajtós szekrény, 1 db konyhaszekrény, 1 db villanybojler, 1 db vízmelegítő, 3 db színes TV, 1 db dohányzóasztal
  • Egész év folyamán takaróvásár, melyet önkénteseink kötöttek, varrtak. A befolyt összegből tartós élelmiszert vásároltunk és osztottunk ki a rászorulóknak.
  • két alkalommal osztottunk EU-s tartós élelmiszert a szegény családoknak. (142 család)
  • A Magyar Püspöki Konferencia a krízishelyzetbe került családok támogatására elkülönített összegéből alapítványunk is kapott, így 3 család közüzemi számláit egyenlíthettük ki.
  • Tolna Megyei Önkormányzat idős nyugdíjasok megsegítésére kiírt pályázatából 30e Ft-t nyertünk, melyen tartós élelmiszert vásároltunk 30 fő nyugdíjas részére.
  • 2010. a szegénység elleni küzdelem éve volt. Ez alkalomból nagyböjti tartós élelmiszergyűjtést rendeztünk a templomban (150 kg élelmiszer gyűlt össze) Az adventi gyűjtésnél 102 kg tartós élelmiszert adományoztak.
 2. Ifjúsági munka
  • hátrányos helyzetű fiatalok támogatása: tandíj, menzadíj hozzájárulás,
  • katolikus iskola - óvoda: 26 fő, gimnázium: 1 fő étkezési támogatás, menza befizetés egész tanévre, az ilyen célra elkülönített örökségi összegből, az örökhagyó végakarata szerint,
  • szedresi fiatalkorúak nevelő otthona (drogos fiatalok) karácsonyi csomagok,
  • határon túl élő magyar gyermekek támogatása (Déva, Szalonta: élelmiszer, ruha 28 fő),
  • magyarhertelendi hittantábor: pénzbeli támogatása sikeres pályázatból,
  • katolikus iskola, óvoda részére mikulásra és karácsonyra édesség, gyümölcs,
  • hozzájárulás az adventi koszorú készítéshez.
 3. Idősek körében végzett szociális munka
  • négy önkéntes munkatárs látogat rendszeresen egyedül élő idős embert (bevásárlás, ügyintézés, segítő beszélgetés)
  • kettő önkéntes rendszeresen látogatja a szekszárdi idősek otthonában lévőket
  • kórházi beteglátogató (2 fő)
  • idősek hagyományos adventi találkozója: műsor, agape, saját készítésű ajándékcsomag
 4. Intézmények támogatása: (ruhanemű, élelmiszer, tisztálkodási szerek)
  • elmeszociális otthon
  • palánki rehabilitációs részleg: ruhanemű, törölközők, tisztálkodási szerek
  • idősek otthona: édesség, gyümölcs, sütemény
  • decsi kisebbségi önkormányzat: gyermekruha, cipő, bútor, edény
  • vakok és gyengénlátók Tolna megyei egyesülete: téli kabátok, ruhanemű
  • börtönlátogatás (karácsony, húsvét) gyümölcs, édesség, pólók
 5. A szociális feladatokat ellátó karitatív munka mellett szenvedélybetegeket ellátó szolgálat is működik az alapítvány keretében önkormányzati finanszírozással.
  A Rév szolgálat közösségi ellátást végző szociális munkásai és a caritas önkéntesei szoros együttműködésben vannak, mivel tevékenységi körük szorosan összefügg. Gondozott klienseiknek a caritas biztosítja az anyagi segítés lehetőségét.(élelmiszer, ruha, tüzelő vásárlás, pénzadomány tandíjhoz)
 6. Az Alapítvány karitatív tevékenységéhez anyagi bázisul szolgál: egyéni pénzadományok, templomi gyűjtés, perselypénz, pályázati pénz, szja 1%-a, jótékonysági rendezvény bevétele.

Rendezvényeink

 • november 19.: jótékony célú műsoros est a Belvárosi templomban
 • december 20: idősek adventi találkozója 40 résztvevővel
 • 2010 decemberében 120 élelmiszer csomag került átadásra az arra rászoruló családoknak.

Pályázatok 2010-ben:

 1. Tolna Megyei Önkormányzat I. féléves pályázata tartós élelmiszer nyugdíjasoknak. Kapott összeg 30e Ft, amelyet önrésszel kiegészítve 30 fő részesült belőle.
 2. NCA-10 működési pályázat közösen a Rév-el, (elnyert összeg: 900e Ft)
 3. "Reményt és jövőt adok nektek" táborozási pályázat (pécsiekkel közösen, leány hittantábor, plébániai szervezéssel) 300e Ft
 4. Polgármesteri Hivatal Szociális Bizottsága karácsonyi élelmiszer csomagra kiírt pályázata: élelmiszer utalvány 100e Ft értékben
 5. Felterjesztés "Szomjú díj"-ra: Kálóczi Andrea kapta.

Karitász munkatársak továbbképzése:

 • 2010. március: lelki nap a szekszárdi plébánián karitász munkatársaknak Máger Róbert atya vezetésével.
 • 2010. június: Pécs egyházmegyei karitász 20 éves jubileumi rendezvényén részt vett 2 fő
 • 2010.november: lelkigyakorlat a pécsi karitász szervezésében. Részt vett 2 fő

Egyéb tevékenységünk:

 • Idősekből szervezett "kézimunka" háttér csoport továbbra is működik. Bontott vagy kapott fonalakból kötnek, horgolnak, zoknikat, papucsokat, paplanokhoz, székpárnákhoz kis mozaikokat, melyeket a karitász tovább ajándékoz óvodának, öregotthon betegeinek, vagy arra rászorulóknak. Hasznos foglalkoztatása ez olyan időseknek, akik aktívan már nem tudnak bekapcsolódni a napi karitász munkába, de sok családnak, kisgyermeknek szereznek örömet kézimunkájukkal.
 • EU-s élelmiszerosztás júniusban és decemberben
 • Bekapcsolódtunk az "Egymillió csillag a szegényekért" c. világméretű jótékony célú kezdeményezésbe, naptár és gyertyaárusítással (dec.14-20).
 • Gyöngysor Alapítvány által felajánlott 40 üveg Béres csepp szétosztása

RÉV SZOLGÁLAT tevékenysége 2010-ben

A RÉV Szolgálat 2010-ben három szociális alapellátási formát működtetett:

 • szenvedélybetegek nappali ellátása,
 • szenvedélybetegek közösségi ellátása, és
 • szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása (Drop In, Partiszervíz és megkereső program), valamint a Büntető törvénykönyv alapján
 • megelőző-felvilágosító szolgáltatás (elterelés).

A RÉV alapellátási feladatai mellett a kábítószer-prevenciós egyeztetések, szakmai fórumok, kerekasztalok szervezése, és új ártalomcsökkentő szolgáltatásként, tűcsere program indítása szerepelt 2010-ben.

I. FORGALMI ADATOK (Egyéni kliensforgalom)

1. Eset/alkalmak száma

Az elmúlt 11 évben a segítő-kliens találkozások száma a szükségleteknek megfelelően folyamatosan nőtt.

2. Kliensszám alakulása

A tavalyi évben új belépő, aki korábban nem járt a RÉV szolgálatnál 197 fő volt.

ELLÁTÁSI FORMÁK (szolgáltatások)

Az alapellátási egységek egymásra épülésével a komplex szenvedélybeteg ellátást biztosítjuk a szerhasználó személy szükségleteinek megfelelően. Gondozunk leállásra motiválatlan, aktív illegitim szerhasználókat, motivált személyeket és családjaikat, ezeken felül szociális alapszolgáltatásokat (pl. étkezés, tisztálkodás) nyújtunk. A megelőző-felvilágosító szolgáltatást (elterelést) pedig a kábítószerrel való visszaélés bűncselekménye kapcsán rendőrségi, ügyészségi, vagy bírósági tanúsítvány/határozat alapján végezzük.

Csoportokkal végzett munka 2010-ben 768 főt érintett. A csoportok összetétele, célkitűzése változó volt egy részük segítséget kérőkkel foglalkozott, képzéseket, esetmegbeszélő csoportokat, iskolai prevenciós foglalkozásokat, elterelés csoportokat, valamint szakemberekkel közös munkacsoportokat szerveztünk 153 alkalommal.Szekszárd, 2011. május 27.   Dr.B.Tóth Mihályné
Dr.Pasztarak Erzsébet
kuratótium elnöke

Záradék A közhasznúsági jelentést az Alapítvány kuratóriuma 2011. május 27-én elfogadta.