Cím: 7100 Szekszárd, Béla tér 9. · Tel.: 06 (74) 414-735 · Adószám: 18856356-1-17 · Számlaszám: 71800037-11155616

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

A Szent Erzsébet Caritas Alapítvány 2012. évi Közhasznúsági Jelentése

Az Alapítvány 2012.évi karitatív tevékenysége

A Szent Erzsébet Caritas Alapítvány célja a szegénygondozás. Alapító okiratunk szerint segítünk a családi háttér nélkül élőkön, segítségre szoruló idős embereken, sok gyermekes szegény családokon, krízishelyzetbe került családokon, hátrányos helyzetű embereken, hajléktalanokon, katolikus óvoda és iskola szegény diákjain, határon túl élő magyar iskolásoknak.

1. ANYAGI TERMÉSZETŰ SEGÍTÉS

Anyagi természetű segítés: ruhanemű, cipő, mosószer, tisztálkodó szerek, háztartási eszközök, bútor, közüzemi díjak, gyógyszer, gyógyászati segédeszközök kiváltása, tanszervásárlás, temetési segély, menzadíj kifizetése, nyári táborozáshoz való hozzájárulás.

Alapítványunk 17 éve működik, jelenleg 25 fő állandó önkéntes és gimnazisták alkalmi segítségével. Főként a városunkban, s a környéken lakó rászorulókat támogatjuk. Regisztrált ügyfeleink száma egyre növekszik a munkanélküliség, elszegényedés, betegségek és gazdasági válságok miatt, s alapítványunk megbízhatósága végett egyre sűrűbben fordulnak hozzánk segítségért. Megbízhatóságunk a rendszeres nyitva tartásunkban és töretlen segíteni akarásunkban gyökerezik. Heti 2 alkalommal 4 órában ügyfeleink rendelkezésére állnak nagyrészt nyugdíjas önkénteseink, kik saját gondjaikat, egészségügyi problémáikat félretéve szolgálnak. Alkalmanként 3 önkéntes végez szolgálatot. Más napokon pedig a 4 órában foglalkoztatott irodavezető látja el a szolgálatot. 2012 év folyamán 1053 esetben láttunk el közvetlenül ügyfelet élelmiszer és ruha osztásával.

A Caritas számára lényeges, hogy minden országos szintű, szegénység elleni akcióból kivegye a részét.

Nagyböjti időszakban a Magyar Karitász országos élelmiszergyűjtést szervezett, melynek során, Szekszárdon, 320 kg tartós élelmiszert adományoztak a hívek, melyet munkatársaink segítségével osztottunk szét.

Részt vállaltunk az országos szervezésű „1 millió csillag a szegényekért” gyertyaárusításban. Az itt befolyó összeget élelmiszervásárlásra fordítottuk.

2012-ben kétszer vettünk részt EU-s élelmiszercsomag osztáson. Összesen 10292 kg tartós élelmiszert szállítottunk Pécsről Szekszárdra, majd raktároztuk fiatal önkéntes diákok segítségével és végül kiosztottunk 437 csomagot a rászoruló családok között.

A Garay János Gimnázium tanulóinak önkéntes munkát szerveztünk, melynek során meghívó leveleket hordtak szét a városban rászorulóink részére, időseknek csomagokat szállítottak, máskor pedig súlyos csomagok pakolását végezték.

Az alábbi intézményekkel szoros együttműködésben segítjük ellátottainkat: TMÖ Kórház, Szocioterápiás és Rehabilitációs Osztály; 3 idősek otthona, BV Intézet, civil szervezetekkel való kapcsolattartás és együttműködés, pl.: Szekszárdi Nagycsaládosok Egyesületével, Vakok és Gyengénlátók Tolna Megyei Egyesülettel, Vöröskereszttel, Máltai Szeretetszolgálattal, valamint a Polgármesteri Hivatallal és a szekszárdi Tesco-val. Továbbá szomszédos településeket is támogatunk, Harc Jövőjéért Alapítványt, a decsi Szülők a gyermekekért

Alapítványt és a Decsi Romákért Egyesületet, Tengelici otthont, Kakasdiakat, Tolnai Karitász Csoport, Paradicsompuszta – Zombai Berkes János Gyógypedagógiai Intézményt ruhákkal és játékokkal. Határon túli erdélyi magyaroknak (Csíksomlyó és Gyimesbükk) is segítettünk, ruhát és szandálokat szállítottak az ott élő gyermekek számára önkénteseink.

A 2012-es év során önkénteseink összesen ledolgozott óráinak száma 1578 óra volt. Ez a mennyiség a Munkaügyi Fórum 564 Ft-os minimál órabérével számolva 889.992 Ft bér. Adományokból és saját forrásokból körülbelül 12027 kg élelmiszert osztottuk szét ügyfeleink között. Összesítve a napi osztások mellett kiosztottunk 30 db tisztasági csomagot, 107 db ajándékcsomagot, 699 db tartós élelmiszercsomagot. Továbbá adományaink között volt még 8 db szekrény, székek, 2 db asztal, 4 db fotel, 6 db heverő, 2 db íróasztal, kanapé, hűtőszekrény, mosógép, centrifuga, színes TV, tűzhely. 6-7 fős önkéntes kézimunka csoportunk hajléktalanok részére bontott fonalból kötött takarókat készített. Ezekkel próbáltunk hozzájárulni, hogy az új életet kezdő hajléktalanok számára megkönnyítsük a visszailleszkedést a társadalomba.

2. NEM ANYAGI TERMÉSZETŰ SEGÍTÉS

Nem anyagi természetű segítés: ügyintézés, beteglátogatás, lelki gondozás, idősek otthona látogatás, börtönlátogatás.

Közösségünk lelki megerősítését szolgálta a Vác – Isteni Irgalmasság Országos Találkozó, a Szent Mónikás Közösségek Országos Találkozójának szervezése, valamint a húsvéti lelki nap és a keresztút szervezése. Húsvét azonban mindenki számára fontos ünnep, ahogyan karácsony is az, így igyekeztünk boldogabbá tenni, a börtönben sínylődőek és az idősek otthonában élők számára. Ajándékozással egybekötött látogatásainkat önkénteseink végezték. A börtönben 60 fogvatartottat, az idősek otthonában pedig 27 főt vendégeltünk meg. Ezeknek az embereknek a lelki feltöltődését is segítettük.

Heti rendszerességgel végzett látogatásaink: 67 fő látogatása idősek otthonában, 200-250 fő idős beteg látogatása a kórházban, 5-10 fő otthonról kimozdulni nem tudó idős rászoruló heti ill. havi látogatása, ebédhordás, gyógyszerkiváltás részükre.

3. JÓTÉKONYSÁGI RENDEZVÉNYEK

Az Alapítvány által rendezett hagyományos jótékonysági rendezvényeink idén is sikeresek voltak.
- Erzsébet napi jótékonysági műsoros est.
- Adventi találkozó a Szekszárd-Alsóvárosi Római Katolikus Közhasznú Egyesülettel karöltve, ahol a vendéglátás mellett 90 db ajándékcsomagot is kiosztottunk.

4. PÁLYÁZATOK

Az irodavezető irányításával 4 pályázatot nyújtottunk be a tavalyi évben, mindegyik sikerrel zárult. Valamint szerény forrásainkból, templomunkban gyűjtött perselypénzből és az szja 1%-ból nyújtottunk gyors segélyt és támogatást az alapító okiratunkban feltűntetett célokhoz.

A közhasznúsági jelentés további mellékleteit a következő linkre katintva töltheti le/tekintheti meg: további mellékletek

Közlemény az adózó rendelkezése szerint a kedvezményezett részére átutalt összeg felhasználásáról: dokumentum letöltése