Cím: 7100 Szekszárd, Béla tér 9. · Tel.: 06 (74) 414-735 · Adószám: 18856356-1-17 · Számlaszám: 71800037-11155616

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

A Szent Erzsébet Caritas Alapítvány 2013. évi Közhasznúsági Jelentése

Az Alapítvány 2013.évi karitatív tevékenysége

A Szent Erzsébet Caritas Alapítvány célja a szegénygondozás. Alapító okiratunk szerint segítünk a családi háttér nélkül élőkön, segítségre szoruló idős embereken, sok gyermekes szegény családokon, krízishelyzetbe került családokon, hátrányos helyzetű embereken, hajléktalanokon, katolikus óvoda és iskola szegény diákjain, határon túl élő magyar iskolásoknak.

1. ANYAGI TERMÉSZETÛ SEGÍTÉS

Anyagi természetű segítés: ruhanemű, cipő, mosószer, tisztálkodó szerek, háztartási eszközök, bútor, közüzemi díjak, gyógyszer, gyógyászati segédeszközök kiváltása, tanszervásárlás, temetési segély, menzadíj kifizetése, nyári táborozáshoz való hozzájárulás.

Karitász csoportunk 19 éve működik, jelenleg 27 fő állandó önkéntes és gimnazisták alkalmi segítségével. Főként a városunkban, s a környéken lakó rászorulókat támogatjuk. Regisztrált ügyfeleink száma egyre növekszik a munkanélküliség, elszegényedés, betegségek és gazdasági válságok miatt, s alapítványunk megbízhatósága végett egyre sűrűbben fordulnak hozzánk segítségért. Megbízhatóságunk a rendszeres nyitva tartásunkban és töretlen segíteni akarásunkban gyökerezik. Heti 2 alkalommal 2-3 órában ügyfeleink rendelkezésére állnak nagyrészt nyugdíjas önkénteseink, kik saját gondjaikat, egészségügyi problémáikat félretéve szolgálnak. Alkalmanként 3 önkéntes végez szolgálatot. Más napokon pedig a 4 órában foglalkoztatott irodavezető látja el a szolgálatot. 2013 év folyamán 1149 esetben láttunk el közvetlenül ügyfelet élelmiszer és ruha osztásával.

A Caritas számára lényeges, hogy minden országos szintű, szegénység elleni akcióból kivegye a részét.

Nagyböjti időszakban a Magyar Karitász országos élelmiszergyűjtést szervezett, melynek során, Szekszárdon, 126,5 kg tartós élelmiszert adományoztak a hívek, melyet munkatársaink segítségével osztottunk szét.

Részt vállaltunk az országos szervezésű „1 millió csillag a szegényekért” gyertyaárusításban. Az itt befolyó összeget élelmiszervásárlásra fordítottuk. 94.450 Ft

2013-ban egyszer vettünk részt EU-s élelmiszercsomag osztáson. 4255 kg tartós élelmiszert szállítottunk Pécsről Szekszárdra, majd raktároztuk fiatal önkéntes diákok segítségével és végül kiosztottunk 302 csomagot a rászoruló családok között.

A Garay János Gimnázium tanulóinak önkéntes munkát szerveztünk, melynek során meghívó leveleket hordtak szét a városban rászorulóink részére, időseknek csomagokat szállítottak, máskor pedig súlyos csomagok pakolását végezték. Segédkeztek az adventi ajándékcsomagok elkészítésében is.

Együttműködés

Az alábbi intézményekkel szoros együttműködésben segítjük ellátottainkat: Városi Önkormányzat Szoc. osztálya, TMÖ Kórház Szocioterápiás és Rehabilitációs Osztály; 3 idősek otthona, BV Intézet, Katolikus Óvoda és Iskola, Családok Átmeneti Otthona, civil szervezetekkel való kapcsolattartás és együttműködés: Kék Madár Alapítvánnyal, Szekszárdi Nagycsaládosok Egyesületével, Vöröskereszttel, Máltai Szeretetszolgálattal, a szekszárdi Tesco-val. Továbbá szomszédos településeket is támogatunk, Sárpilisi Szoc. Otthont, Kakasdi csoportot, Decsi Romákért Egyesületet, határon túli erdélyi magyaroknak segítettünk, Szovátai Gyermekotthonba juttattunk el lábbeliket, és a Tusnádfürdői, Csíkszentsimoni és Gyimesbükki otthonokba mikuláscsomagokat.

A Garay János Gimnáziummal és a TISZK Székhely Intézményével együttműködési megállapodás alapján vesszük igénybe a diákok segítségét.

A 2013-as év során önkénteseink összesen ledolgozott óráinak száma 1864 óra volt. Ez a mennyiség a Munkaügyi Fórum 584 Ft-os minimál órabérével számolva 1.088.576 Ft bér.

A napi osztások mellett kiosztottunk 31 db tisztasági csomagot, 271 db ajándékcsomagot, 542 db tartós élelmiszercsomagot.

Továbbá adományaink között volt még 5 db szekrénysor, székek, 2 db asztal, 2 db fotel, 6 db heverő, 2 db asztal, 3 db hűtőszekrény, 2db mosógép, 2db centrifuga, 3db színes TV, 5db gáztűzhely, kályha, mikro, babakocsi, íróasztal.

6-7 fős önkéntes kézimunka csoportunk hajléktalanok részére bontott fonalból kötött takarókat készített. Ezekkel próbáltunk hozzájárulni, hogy az új életet kezdő hajléktalanok számára megkönnyítsük a visszailleszkedést a társadalomba.

2. NEM ANYAGI TERMÉSZETÛ SEGÍTÉS

Nem anyagi természetű segítés: ügyintézés, beteglátogatás, lelki gondozás, idősek otthona látogatás, börtönlátogatás.

Közösségünk lelki megerősítését szolgálta a márc. 23-án megrendezett nagyböjti lelki nap és keresztút Dr. Török Csaba vezetésével, az okt. 8-i Andocsi zarándoklat, a nov. 20-21-i Pécsi Karitászos lelkigyakorlat és nov. 23-án szokásos Erzsébet napi misénk a csoportunkért.

- Lelki gondozási tevékenység
Rászorulók mentális, lelki gondozása folyamatosan történik: segítő beszélgetés, krízis-támogatás, beteg-látogatás kórházban, otthonokban, beteg saját otthonában.

- Börtönmisszió
Húsvétkor és karácsonykor ajándékozással egybekötött látogatásaink során a börtönben sínylődők részére egészségügyi csomagokat adtunk át és 60 fogvatartottat vendégeltünk meg.

- Idősek otthona
Heti rendszerességgel imaórát tartanak önkénteseink a város kettő otthonában, s húsvétkor és karácsonykor meg is vendégeljük az időseket ajándékcsomaggal, édességgel és gyümölccsel.

3. PÁLYÁZATOK

Az irodavezető irányításával 3 pályázatot nyújtottunk be a tavalyi évben, mindegyik sikerrel zárult. Valamint szerény forrásainkból, templomunkban gyűjtött perselypénzből és az szja 1%-ból nyújtottunk gyors segélyt és támogatást az alapító okiratunkban feltűntetett célokhoz.

4. RENDEZVÉNYEK

- Adventi találkozót szerveztünk a Szekszárd - Alsóvárosi Római Katolikus Közhasznú Egyesülettel karöltve, ahol a karácsonyi műsor és a vendéglátás mellett 96 db ajándékcsomagot is kiosztottunk.

Országos szervezések
- Nagyböjti élelmiszergyűjtés során 126,5 kg tartós élelmiszert adományoztak a hívek.
- Részt vettünk az „1 millió csillag a szegényekért” gyertyaárusításban. Az adományokat élelmiszervásárlásra fordítottuk.

Adománygyűjtés
- Dec. 16-23-ig a szekszárdi TESCO-ban gyűjtöttünk élelmiszert, 496,2 kg gyűlt össze.
- Működésünk további forrásai: templomi gyűjtés, egyéni adományok, pályázati pénzek, a Szent Antal persely bevétele, a Szja 1%, 1 millió csillag a szegényekért gyertyaárusítás bevétele.

5. ELISMERÉSEK

Caritas Hungarica – díj Dr. B. Tóth Mihályné Dr. Pasztarak Erzsébet kuratóriumi elnöknek, Az Emberi Erőforrások Minisztériumától miniszteri elismerő oklevél Korossy Józsefné önkéntesünk részére.

6. IFJÚSÁGI TÁBOROK

Szálkai ifjúsági tábor és a katolikus iskolások csiksomlyói zarándoklatának támogatása.

7. SZAKMAI TOVÁBBKÉPZÉS

Két önkéntesünk kommunikációs tréningen vett részt Pécsen.

A közhasznúsági jelentés további mellékleteit a következõ linkre katintva töltheti le/tekintheti meg: további mellékletek