Cím: 7100 Szekszárd, Béla tér 9. · Tel.: 06 (74) 414-735 · Adószám: 18856356-1-17 · Számlaszám: 71800037-11155616

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

a Szent Erzsébet Caritas Alapítvány 2008. évi működéséről.

1. Számviteli beszámoló

2. Költségvetési támogatás felhasználása

3. Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

4. Cél szerinti juttatások kimutatása

5. Kimutatás a kapott támogatásokról

6. Kimutatás a vezető tisztségviselőnek nyújtott támogatásról

7. Beszámoló a közhasznú tevékenységről

A Szent Erzsébet Caritas Alapítványt a Tolna Megyei Bíróság PK60 130/1997/6 határozata alapján kiemelten közhasznú szervezetként, nyilvántartásba vette. Az Alapítvány a 2008.évi működéséről a hatályos törvényi rendelkezések szerint jelentést tesz közzé.
Az adományok és juttatások felhasználása az alapító okiratban foglaltak szerint történik.

A szociális alapellátási formák közül 2008-ban is a családok segítését, az egyedül élő idősek gondozását, mint közfeladatot látjuk el nagyobb számban, de emellett segítjük a fogyatékkal élő, csökkent értelmi képességű gyermekeket és felnőtt korú fiatalokat is. Az anyagi segítés mellett nagy hangsúlyt fektetünk a lelki gondozásra is.

Az Alapítvány karitatív szociális tevékenységét önkéntesek végzik, önkormányzati és állami támogatás nélkül, míg a szenvedélybetegek ellátását professzionális szinten képzett szociális munkások végzik önkormányzati támogatással.
2008-ban az önkénteseink száma 19 fő volt. Aktívan és rendszerességgel 11 fő végez önkéntes munkát. A többiek alkalmi segítők.

1.Felnőtt segélyezés:

 • rendszeres ruhaosztás, hétfői és pénteki napokon
 • tartós élelmiszer, esetenként tisztálkodási szerek, mosópor a rászorulóknak
 • pénzbeni támogatás a közüzemi díjak kifizetéséhez, tüzelő vásárláshoz
 • csecsemő, kisgyermek ellátáshoz természetbeni segítségnyújtás (pelenka, tápszer, élelmiszer, ruha)

2. Ifjúsági munka

 • hátrányos helyzetű fiatalok támogatása
 • katolikus iskola-óvoda : 25 fő étkezési támogatás, menza befizetés egész tanévre, az ilyen célra elkülönített örökségi összegből, az örökhagyó végakarata szerint.
 • szedresi fiatal korúak nevelő otthona (drogos fiatalok) karácsonyi csomagok,
 • határon túl élő magyar gyermekek támogatása (Déva:élelmiszer, ruha.)
 • Kolping iskola diákjainak karácsonyi ajándék
 • Nagydobonyi gyermekotthon lakóinak élelmiszer csomag,

3. Idősek körében végzett szociális munka

 • négy önkéntes munkatárs látogat rendszeresen egyedül élő idős embert (bevásárlás, ügyintézés, segítő beszélgetés)
 • egy önkéntes rendszeresen látogatja a szekszárdi idősek otthonában lévőket
 • kórházi beteglátogató (1 fő)
 • idősek hagyományos adventi találkozója. Ez évben 60 fő részvételével (műsor, agape, saját készítésű ajándék csomag)

4. Intézmények támogatása: (ruhanemű,élelmiszer, tisztálkodási szerek

 • elmeszociálisotthon
 • idősek otthona
 • halmozottan fogyatékos gyermekek otthona
 • börtön látogatás (karácsony, húsvét) a Máltai Szeretetszolgálattal közösen

5. A szociális feladatokat ellátó karitatív munka mellett szenvedélybetegeket ellátó szolgálat is működik az alapítvány keretében önkormányzati finanszírozással.
A Rév szolgálat közösségi ellátást végző szociális munkásai és a caritas önkéntesei szoros együttműködésben vannak, mivel tevékenységi körük szorosan összefügg. Gondozott klienseiknek a caritas biztosítja az anyagi segítés lehetőségét.( élelmiszer, ruha, tüzelő vásárlás)

6. Az Alapítvány karitatív tevékenységéhez anyagi bázisul szolgál: egyéni pénzadományok, templomi gyűjtés, perselypénz, pályázati pénz, szja 1%-a, jótékonysági rendezvéy bevétele.

Rendezvényeink
- október 28.: jótékony célú műsoros est
- december 17.: idősek adventi találkozója 60 résztvevővel
2008 decemberében 150 élelmiszer csomag került átadásra az arra rászoruló családoknak.

Egyéb tevékenységünk

 • A palánki rehabilitációs részleg részére szállítottunk több mázsányi ruhát, amely használatra már nem, de szőnyeg készítésre még alkalmas.
 • Idősekből szervezett "kézimunka" háttér csoport továbbra is működik. Bontott vagy kapott fonalakból kötnek, horgolnak, zoknikat, papucsokat, paplanokhoz, székpárnákhoz kis mozaikokat, melyeket a karitász tovább ajándékoz óvodának, öregotthon betegeinek, vagy arra rászorulóknak. Hasznos foglalkoztatása ez olyan időseknek, akik aktívan már nem tudnak bekapcsolódni a napi karitász munkába, de sok családnak, kisgyermeknek szereznek örömet kézimunkájukkal.

A Karitász csoport mellett az alapítvány felvállalta 1999-ben a RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat működtetését. A szolgálat személyes gondoskodást nyújtó szociális alap ellátást biztosít az 1993. évi III. törvény értelmében.
A RÉV Szolgálat elsősorban az alkohol-, a drog-, a gyógyszerfüggők és a játékszenvedély-betegek, valamint hozzátartozóik alacsony küszöbű, nappali, közösségi ellátására vállalkozik. Az éves egyéni kliensforgalom 3989 eset/alkalom, ami 736 fő ellátását jelenti.

Az elmúlt évek egyéni forgalmi adatait jelzi az alábbi táblázat.

A szenvedélybeteg-ellátás multidiszciplináris teamben zajlik, melynek tagjai különböző szociális szakmai végzettséggel, képesítésekkel rendelkeznek. Jelenleg a teljes stáb 20 főből áll: 8 főállású, és 10 fő önkéntes.

A csoportokkal végzett munka a 2008. évben 532 főt érintett. A csoportok összetétele, célkitűzése változó, az alkalmak száma 125, egy-egy alkalom 45-90 perces.
Csoportformák:

 • * egészségfejlesztő, drogprevenciós csoportok általános, és középiskolákban
 • * szerhasználók elterelés csoportja
 • * esetmegbeszélő csoportok
  • - elérő team tagok részére,
  • - intézmények feletti team.
 • * egészségfejlesztő team iskolákban, szülőcsoport
 • * Partiszervíz, drogsátor
 • * önsegítő csoportok.

A RÉV Szolgálat működését állami, önkormányzati, és pályázati támogatásból finanszírozzuk

Szekszárd, 2009. május 25.   Dr.B.Tóth Mihályné
Dr.Pasztarak Erzsébet
Kuratótium elnöke


(2007. évi közhasznúsági jelentés.)